AVLYST Kronikkurs for forskere med Forskning.no (hel dag)

Dette kurset er dessverre avlyst!

Det er ikke vanskelig å snakke fag med de som allerede kan faget ditt. Utfordringene starter når du skal kommunisere med alle andre. Dette kurset gir deg gjennomprøvde råd og noen enkle triks for å skrive om faget ditt slik at alle kan forstå.

Formål

Kurset har fokus på å skrive gode tekster om forskning, og hvordan de kan brukes og tilpasses til ulike sjangre og ulike medier.

Rammer

 • 7 timer
 • Maks 12 deltakere
 • Pris: 2900 kroner
 • Betalingsrutiner
 • Kursledere er redaktør Nina Kristiansen og Ulla Schjølberg fra medlemsdesken hos forskning.no

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte (inkludert PhD-kandidater) som har sin hovedtilknytning til UiO.

Agenda

 09:00 Oppstart

 •  Slik gjør du en tekst interessant: Nyhetskriteriene på norsk og forskersk.
 •  Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
 •  Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
 •  Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
 •  Treningsøkter og øvelser.
 • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
 • Møte med journalister i forskning.no – hvordan dekker de ulike fagfelt?

16:00 Slutt

Forberedelse

Hver av kursdeltakerne må sende inn et utkast til en kronikk. Teksten kan ikke være lengre enn én A4-side. Teksten bør ha et forslag til en tittel og en ingress.

Kronikker har en tydelig innledning, som nesten alltid forsøker å gjøre temaet i teksten aktuelt for leseren. Det kan være ved å koble teksten opp mot noe som allerede blir diskutert, eller ved å peke på noe som bør bli diskutert på samfunnsplan.

De kan også ha et nyhetspoeng, for eksempel et nytt forskningsresultat eller en oppsummering av gammel kunnskap.

Etter dette kan man bruke mer tid på å forklare bakgrunn for problemet, eller egen forskningsmetode.

Teksten bør helst handle om ditt eget forskningsfelt.

Etterarbeid

Målet er at teksten du lager på kurset skal bli en kronikk eller annen populærvitenskapelig tekst på forskning.no eller i en annen avis eller blad. Derfor gir kurslederne tilbakemeldinger også etter kurset - og bistår helt fram til publisering.

 

Publisert 30. jan. 2018 11:57 - Sist endret 19. juli 2018 13:32