Annonsering og kampanjer i sosiale medier

Kurset gir deg en innføring i annonsering i digitale flater, med særlig vekt på sosiale medier. Forstå meningen bak utrykk som CRO, CPC og KPI, og gjør deg kjent med annonseverktøyet til Facebook.

Formål

Gi deltakerne kunnskap om:

 • Annonseformater og begreper innenfor digital markedsføring
 • Facebook sitt annonseverktøy og hvordan annonsere i sosiale medier.
 • Hvordan måle og evaluere effekten av annonsering i sosiale medier?

Innhold

 • Innføring i ulike annonseformater
 • KPI? CRO? CPC? Ofte brukte begreper og forkortelser om annonsering
 • Facebook sitt annonseverktøy og hvordan annonsere i sosiale medier?
 • Hvordan måle og evaluere effekten av annonsering i sosiale medier?
 • Hvordan behandler Facebook data og hva brukes dataene til?
 • Vi ser på hvordan det jobber med rekrutteringskampanjen til UiO

Målgruppe

Kommunikasjonsmedarbeidere som jobber operativt med sosiale medier, og som ønsker seg kunnskap og innsikt i hvordan jobbe strategisk med betalt kommunikasjon i digitale flater.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper om annonsering, men du bør ha erfaring med sosiale medier.

Rammer:

 • 2 timer
 • 20 deltakere

Kursholder: Malin Littauer Yndesdal (redaktør for sosiale medier ved UiO)

Påmeldingsfrist 1. oktober

Publisert 6. sep. 2018 10:12 - Sist endret 27. mai 2019 10:06