Kronikkurs for forskere med Forskning.no

Det er ikke vanskelig å snakke fag med de som allerede kan faget ditt. Utfordringene starter når du skal kommunisere med alle andre. Dette kurset gir deg gjennomprøvde råd og noen enkle triks for å skrive om faget ditt slik at alle kan forstå.

Formål

Kurset har fokus på å skrive gode tekster om forskning, og hvordan de kan brukes og tilpasses til ulike sjangre og ulike medier.

På kurset forteller Forskning.no om hva som er en god forskningsnyhet, hva godt språk er, hvor langt vi bør gå for å gjøre teksten forståelig, hva som er en god vinkling, og hvordan saker kan spres best på sosiale medier og i andre aviser.

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte (inkludert PhD-kandidater) som har sin hovedtilknytning til UiO.

Rammer

 • 7 timer
 • Maks 12 deltakere
 • Kursholdere: Eivind Nicolai Lauritsen og Eldrid Borgan fra Forskning.no
 • Pris: 2900 kroner
 • Kurseier: Kjersti Litleskare, SUM

Agenda

09:00 Presentasjonsrunde

 • Hva handler forskningen vår om?
 • Slik gjør du en tekst interessant: Nyhetskriteriene på norsk og "forskersk".
 • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige
  Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?

11:30 Lunsj

 • Tilbakemelding på tilsendte tekster
 • Sjangre: Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen
 • Overskrifter og ingresser: Hva tiltrekker leseren?
 • Øvelser
 • Publikasjonskanaler

16:00 Slutt

Forberedelse

Det er ønsket at hver av kursdeltakerne sender inn et utkast til en kronikk. Teksten kan ikke være lengre enn én A4-side. Teksten bør ha et forslag til en tittel og en ingress.

Her er noen tips:

 • Kronikker har en tydelig innledning, som nesten alltid forsøker å gjøre temaet i teksten aktuelt for leseren. Det kan være ved å koble teksten opp mot noe som allerede blir diskutert, eller ved å peke på noe som bør bli diskutert på samfunnsplan.
 • De kan også ha et nyhetspoeng, for eksempel et nytt forskningsresultat eller en oppsummering av gammel kunnskap.
 • Etter dette kan man bruke mer tid på å forklare bakgrunn for problemet, eller egen forskningsmetode.

Teksten bør helst handle om ditt eget forskningsfelt.

Mer informasjon om hvordan du sender inn utkastet ditt kommer nærmere datoen.

Etterarbeid

Målet er at teksten du lager på kurset skal bli en kronikk eller annen populærvitenskapelig tekst på forskning.no eller i en annen avis eller blad. Derfor gir kurslederne tilbakemeldinger også etter kurset - og bistår helt fram til publisering.

Påmelding

Påmelding innen 10. oktober

Emneord: For forskere
Publisert 5. aug. 2019 09:36 - Sist endret 4. jan. 2021 14:13