Kurs for erfarne publisister

Avansert opplæring i nettpublisering for publisister.

Formål

Kurset gir avansert opplæring i nettpublisering på UiOs nettsted.

Målgruppe

Kurset er for deg som trenger å lære mer avansert publisering på UiOs nettsted. Kurset forutsetter at du har tatt kurset for nye publisister og har en del erfaring med publisering.

Forberedelse

Ta med deg minst én reell arbeidsoppgave eller problemstilling knyttet til nettpublisering fra din egen hverdag. Dette skal du jobbe med under kurset. Rådfør deg med din nettredaktør om hva du skal jobbe med.

Etter 5-timerskurset er det også mulighet til å få hjelp til egne oppgaver. 

Innhold

  • Prinsipper for informasjonsarkitekturen på uio.no
  • Avansert publisering: Teknisk og redaksjonelt arbeid med forsider, bruk av spesialkomponenter, bilder på nett m.m
  • Universell utforming, innføring i brukertesting
  • Statistikk/analyse
  • Praktiske oppgaver
  • Egen tekst eller problemstilling knyttet til ditt eget nettsted

Varighet

5 timer  + 1 time frivillig arbeidsstue.

Påmelding

Påmelding skal gå gjennom din din lokale nettredaktør som vurderer om du trenger kurset.

Antall deltakere

20

Spørsmål om kurset?

Har du spørsmål angående kurset? Send e-post til for-ansatteredaksjon@admin.uio.no

Publisert 20. aug. 2019 08:31 - Sist endret 20. aug. 2019 08:31