Kurs for nye publisister

Grunnleggende opplæring i nettpublisering.

Formål

Kurset gir grunnleggende opplæring i nettskriving, retningslinjer for nett og opplæring i publiseringsverktøyet Vortex.

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for nye publisister ved UiO som ofte produserer og publiserer innhold på nettsidene.

Oppdaterer du sjelden, skal du få grunnleggende innføring av din redaktør.

Forberedelse

Ta med deg minst én reell arbeidsoppgave eller problemstilling knyttet til nettpublisering fra din egen hverdag. Dette skal du jobbe med under kurset. Rådfør deg med din nettredaktør om hva du skal jobbe med.

Etter 5-timerskurset er det også mulighet til å få hjelp til egne oppgaver. 

Innhold

  • Hvordan bruker vi nettet?
  • Hvordan skrive for nett for å bli lest?
  • Grunnleggende Vortex
  • Praktiske oppgaver i nettskriving og publisering
  • Organisering av nettarbeidet ved UiO
  • Din rolle som publisist
  • Personvern på nett
  • Hvordan vite om du lykkes? Rapporter og statistikk
  • Jobbe med eget innhold eller problemstilling innen nettpublisering

Varighet

5 timer + 1 time frivillig arbeidsstue

Påmelding

Påmeldingen skal gå gjennom din lokale nettredaktør som vurderer om du trenger kurset.

Tall på deltakere

20

Spørsmål om kurset?

Har du spørsmål angående kurset? Send e-post til for-ansatteredaksjon@admin.uio.no

Publisert 20. aug. 2019 08:32 - Sist endret 18. okt. 2019 12:27