Kurs i nettpublisering

Kurset er for deg som har en del erfaring med Vortex, og som trenger å lære mer avansert Vortex-bruk.

Krav om forkunnskap

Kurset er kun for publisister som har tatt nettkurset for nye publisister og vært på Skrive for nett-kurset.

Kursinnhold

Opplæring i avansert nettpublisering på UiOs nettsted.

  • Prinsipper for informasjonsarkitekturen på uio.no
  • Avansert publisering: Teknisk og redaksjonelt arbeid med forsider, bruk av spesialkomponenter, bilder på nett m.m
  • Universell utforming, innføring i brukertesting
  • Statistikk/analyse
  • Praktiske oppgaver

Tidsbruk

3 timer, pluss 1 time frivillig arbeidsstue

Påmelding

Husjk å avklar deltakelse på kurset med din nærmeste nettredaktør, før du melder deg på!

Meld på

Publisert 10. feb. 2020 12:06 - Sist endret 19. feb. 2020 11:41