AVLYST! Konflikthåndtering

På dette kurset får du kunnskap om konfliktbegrepet og lederens ansvar og rolle i håndtering av konflikten. Du lærer om hvordan konflikter kan forebygges, hvordan konflikter tidlig kan identifiseres, og hvordan du som leder kan håndtere og løse opp i konfliktfylte situasjoner. I tillegg får du kjennskap til metoder og teori som gjør deg rustet til å velge riktig tilnærming når konflikten først oppstår. Vi tar utgangspunkt i lederens rolle og UiOs konflikthåndteringsrutiner.

 

Kurset i konflikthåndtering egner seg godt i kombinasjon med kurs i Den vanskelige samtalen som er satt opp 03.03.20

 

Illustrasjonsbilde: colorbox.no

Formål

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne:

  • Identifisere konfliktens natur og forstå lederens ansvar og rolle i håndtering av konflikten.
  • Velge riktig tilnærming når konflikten først oppstår basert på innsikt i metoder og teori.
  • Håndtere og løse opp i konfliktfylte situasjoner
  • Videreutvikle arbeidet med å forbygge konflikter

Innhold

Konfliktfylte relasjoner og situasjoner kan oppstå på et hvert arbeidssted og kan sies å være en naturlig del av det å jobbe med mennesker. I en tid hvor det er sterkt fokus på tverrfaglighet og integrerte arbeidsprosesser, er det avgjørende å kunne skape godt samarbeid og trygge relasjoner internt i egen enhet, så vel som mot eksterne avdelinger og interessenter.

I kurset vil vi jobbe med følgende tema gjennom en blanding av presentasjon, case-arbeid og trening:

  • Konfliktens natur: Menneskelige reaksjoner i konflikt og konfliktens eskalerende dynamikk
  • Håndtering av konflikt: Ulike typer konflikter - prosesser, verktøy og tilnærminger for konfliktløsing
  • Lederrollen i konflikt: Lederens rolle i konflikt – mekling og hvordan håndtere konflikt når du selv oppfattes som part
  • Grep for å forebygge konflikter

Målgruppe

Kurset passer for ledere med personalansvar, samt alle som sitter i posisjoner hvor de må balansere ulike interessenter og hvor interessekonflikter kan oppstå.

Varighet

En dag; 17. mars 2020

Kursavgift

Kr 1.000,- pr deltaker

Kursavgift faktureres og dekkes av deltagers enhet. 

Mulig antall deltakere

16

Kursleder

Magne Vik, Moment Consulting

Påmelding

Kurset er avlyst for å forebygge koronasmitte.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall, kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Publisert 17. des. 2019 10:24 - Sist endret 13. mars 2020 15:06