Ledelse og personaloppfølging - en innføring for nye ledere

Dette er et kurs som går over tre dager: 18. og 25. januar. samt 1. februar 2022. 

 

Formålet med kurset er å gjøre deg som ny leder på UiO bedre kjent med hva det innebærer å ha personalansvar.  Kurset skal gi deg forutsetninger for å ivareta god personaloppfølging på UiO.

Påmeldingsfrist: 4. januar 2022

NB: Avhengig av Covid-19 situasjonen og smittevernbestemmelser vil kurset kunne bli kjørt digitalt. Beskjed blir gitt 4. januar til påmeldte deltakere.

Dette kurset bidrar til en god start som leder med personalansvar. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Innhold

Personalansvaret er en viktig del av lederes totale ansvar, og god personaloppfølging er viktig for arbeidsklima, trivsel og produktivitet. Kurset gir nye ledere en innføring i ansvaret knyttet til personaloppfølging ved UiO. Du blir bedre kjent med rammer regler for utøvelse av personalansvaret, får innføring i noen verktøy og diskutere god praksis for personaloppfølging. I kurset møter du også ledere i forskjellige roller ved UiO som deler sine erfaringer.

Kurset gir deltagerne:

 • større bevissthet om lederansvaret ved UiO, med spesielt fokus på personalansvar og -oppfølging
 • kjennskap til regelverk og praktisering av regelverk innen personalforvaltning
 • «verktøy» for personaloppfølging, samt informasjon om hvor man kan få bistand
 • erfaringsdeling som personalleder og refleksjon over eget personalansvar

Målgruppe

 • Målgruppen er nye ledere ved UiO som har personalansvar. Med ny leder menes vitenskapelige og administrative ledere som har vært tilsatt i stillingen i mindre enn to år, og som ikke tidligere har hatt en lederstilling med personalansvar ved UiO.
 • Mer erfarne ledere er også velkommen til å delta. Det tas forbehold om at deler av stoffet da vil kunne oppleves som kjent.  Antallet deltakere kan bli begrenset, og da vil ferske ledere bli prioritert.

Program

Tirsdag 18. januar kl. 09.00 - 15.30.

Sted: Forskningsparken, møterom Faros

 • Om ledelse ved UiO – erfaringer og refleksjoner
 • En god start på lederhverdagen
 • Introduksjon til personaloppfølging og personalpolitikk
 • Juss for ledere

Tirsdag 25. januar kl. 09.00 – 15.30

Sted: Forskningsparken, møterom Faros

 • Innføring i ansettelsesprosesser og rekruttering
 • Personaloppfølging, regelverk (et utvalg)
 • Lederrollen i personaloppfølging - erfaringer
 • Medarbeidersamtalen og tilbakemeldinger

Tirsdag 1. februar kl. 09.00 – 15.30

Sted: Forskningsparken, møterom Faros

 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Krevende enkeltsaker

Merk: Kursets tre dager bygger på hverandre, og deltakere må ha anledning til å være med alle tre dagene. Det er ikke anledning til å melde seg på enkeltdager.

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist: 4. januar 2022  

Kursansvarlig

Avdeling for personalstøtte ved Sissi Valmot.

Publisert 15. nov. 2021 10:26 - Sist endret 13. des. 2021 18:18