Medarbeidersamtalen

En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom medarbeider og leder. Formålet med samtalen er å skape et godt grunnlag for oppfølging, planlegging og utvikling av medarbeiderens arbeidssituasjon slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Medarbeidersamtaler er en del av god personaloppfølging og kurset skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av samtalen. 

Illustrasjonsbilde: colorbox.com

Formål

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne:

  • Formulere mål og forventninger til samtalen
  • Planlegge, gjennomføre og følge opp en medarbeidersamtale
  • Lukke samtalen og sikre felles forståelse av oppfølgings- og utviklingspunkter

Innhold

I løpet av kursdagen vil vi jobbe med følgende tema:

  • Formål med medarbeidersamtaler generelt og forventninger som eksisterer til samtalen ved UiO spesielt
  • Medarbeidersamtalens ulike faser og hvordan disse best kan ivaretas. Herunder presentasjon av konkrete case som deltakerne inviteres til å diskutere. Casene vil være basert på deltakernes innmeldte utfordringer.
  • Kommunikasjon og påvirkning i medarbeidersamtalen. Trening i grupper på å gjennomføre sekvenser av medarbeidersamtalen som man selv ønsker å trene på.
  • Refleksjon og dokumentasjon av deltakernes egne lærings- og aksjonspunkter

Målgruppe

Alle ledere som ønsker å øke og videreutvikle sin kompetanse i å gjennomføre medarbeidersamtaler.

Forberedelse

Sett deg inn i veileder for medarbeidersamtalen ved UiO.

Varighet

En dag, 9. mars 2020, kl 0900-1600.

Kursavgift

Kr 1 000,- pr deltaker

Kursavgift faktureres og dekkes av deltagers enhet. 

Mulig antall deltakere

16

Kursleder

Kjersti Hatlevoll, Agenda Kaupang

Påmelding

Meld deg på kurset

Frist: 23.02.20

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall, kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Publisert 17. des. 2019 10:04 - Sist endret 6. mai 2020 15:10