AVLYST! Å lede gode møter

Gode møter er både produktive og inspirerende. Å planlegge og legge til rette for gode møter er dermed vel investert tid.

Kurs i møteledelse skal gi et bevisst forhold til hvordan møter kan skape merverdi og bli mer effektive; gjennom god planlegging, gjennomføring og evaluering.

Illustrasjonsbilde: colorbox.com

Formål

Etter gjennomført kus skal deltakeren kunne:

 • Planlegge og gjennomføre effektive møter
 • Formulere et klart mål og mandat for møtet
 • Utforme retningslinjer for god kommunikasjon i møtet
 • Foreta klare bestillinger i møtet
 • Konkludere og få frem tydelige beslutninger

Innhold

Kurset vil fokusere på følgende:

 • Faktorer for god møteledelse
 • Møteforberedelse – hva er viktig?
 • Tydeliggjøring av mål og mandat
 • God kommunikasjon på møter – dialog versus debatt
 • Særtrekk med digitale møter
 • Håndtering av vanskelige situasjoner
 • Beslutningsprosesser og oppfølging
 • Utvikling av møtekultur

Målgruppe

Alle som leder møter

Varighet

En dag, 22. april 2020, kl 09.00-16.00

Kursavgift

Kr 1.000,- pr deltaker

Kursavgift faktureres og dekkes av deltagers enhet. 

Mulig antall deltakere

16

Kursleder

Dr. Nicole Njå, organisasjonspsykolog og direktør i AFF

Påmelding

Kurset er avlyst for å forebygge koronasmitte.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall, kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Publisert 17. des. 2019 10:32 - Sist endret 13. mars 2020 15:07