Presentasjonsteknikk og retorikk

Ønsker du å bli bedre til å formidle et budskap og oppleve større trygghet i din formidling? I dette kurset henter vi prinsipper fra skuespillerfaget, retorikk, dramaturgi og forskning. Du vil lære mer om non-verbal kommunikasjon, pust, stemmebruk og kroppsspråk slik at du kan forsterke ditt uttrykk.

Merk: Kurset går over to dager, 30.10.19 og 26.11.19, og det må settes av tid til begge dagene samt litt tid til forberedelse.

Bildet kan inneholde: Eyewear, Briller, Hud, Skjønnhet, Nese.
Bli mer avslappet og autentisk i ditt uttrykk når du tar ordet! Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Formål

Kurset har som mål å styrke din trygghet, retoriske kunnskap og formidlingsevne. Du lærer å bli mer tro mot ditt eget uttrykk når du snakker i en forsamling.

Forberedelser

Du vil bli bedt om å forberede de to første minuttene av en innledning om et faglig tema. Kursleder Unni Kristin Skagestad vil sende ut oppgaven i forkant av kurset. Mellom kursøktene følger kurslederen opp hver enkelt deltaker og gir en tilpasset oppfølgingsoppgave.

Innhold

 • Den enkelte deltakers presentasjon danner utgangspunktet for hva vi jobber med.
 • Vi ser på kairos og andre elementer som er viktig når du skal skrive manus og forberede deg.
 • Hvordan strukturere innledningen for å få tilhørernes fulle oppmerksomhet
 • Hvordan bruke forskjellige typer argumenter for å nå frem til forskjellige typer tilhørere
 • Innføring i retorikkens fem arbeidsfaser
 • Praktiske øvelser for pust og stemmebruk
 • Kroppsspråk og den øvrige non-verbale kommunikasjonen
 • Hvordan finne større ekthet, trygghet og takle nervøsitet
 • Bevisstgjøring gjennom å observere og gi tilbakemeldinger på de andres presentasjoner
 • Vi jobber med et utvalg av retoriske troper og figurer.
 • Innføring i Ciceros tre stiltyper
 • Deltakerne velger fokuspunkter de vil jobbe videre med.

Målgruppe

Administrativt ansatte som vil bli tryggere i sin formidling og tydeligere i sitt budskap.

Varighet

To dager, 30.10.19 og 26.11.19, begge dager kl. 09.00-13.30

Kursavgift

Kr 1.500,- pr deltaker

Antall deltakere

Maksimum 8

Kursleder

Unni Kristin Skagestad er utdannet skuespiller og har spesialisert seg i å undervise i formidling og retorikk. Hun jobber med blant annet toppolitikere og forskere, og hun holder jevnlige kurs for vitenskapelig ansatte ved UiO og ved OsloMet. Les mer om hennes arbeid (unnikristinskagestad.com).

Påmelding

Meld deg på kurset

Frist: 15. oktober 2019

Avmelding kan gjøres av den enkelte deltaker frem til påmeldingsfristen.

Informasjon

Ved spørsmål, kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Publisert 12. juni 2019 10:26