Rosa kompetanse på din arbeidsplass

Kan alle være seg selv på din arbeidsplass? Likestillingsloven sier at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. På dette kurset får du gode innspill om hvordan du og din arbeidsplass kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.

Fem personer av ulik kjønn og alder står skulder ved skulder og ser rett fram
Vi får besøk av Rosa kompetanse-temaet som tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte og ledere i offentlig og privat sektor. Foto: fri. Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Formål

De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen.

Du som møter mennesker i din arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell. Og det er ikke alltid så mye som skal til.

Ved å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på vår arbeidsplass, kan vi individuelt og i fellesskap bli bedre på å opptre inkluderende i praksis.

Innhold

Kurset vil gi gode innspill om hvordan arbeidsplasser kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn og tilrettelegge for at ansatte kan være åpne om hvem de er, og hvem deres nærmeste er. Foredrag og refleksjoner i plenum kan for eksempel ta utgangspunkt i spørsmål som:

  • Hvorfor skal homofile gjøre så mye ut av seg?

  • Er transe et skjellsord?

  • Kan man spørre folk om de er homo?

  • Hvorfor må folk fortelle hvem de har i sengen?

Rosa kompetanse er et kurskonsept som er faglig forankret og som formidles på en sterk og motiverende måte.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere ved UiO som ønsker å øke sin "rosa kompetanse" og bidra til en  trygg og inkluderende arbeidsplass med tanke på seksuell orientering og kjønn.

Varighet

En halv dag, 4. juni 2019, kl 09.00-12.00. Kaffe og boller fra kl 08:45.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis. 

Mulig antall deltakere

50

Kursleder

Rose kompetanse (foreningenfri.no)

Påmelding

Meld deg på kurset

Frist: Torsdag 30. mai

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall, kontakt likestillingsrådgiver Hege Elisabeth Løvbak.

Publisert 8. mai 2019 09:19 - Sist endret 1. aug. 2020 11:02