Selvledelse og effektivitet i en travel hverdag - FULLTEGNET!

Seminaret handler om eget selvlederskap, både på jobben og på hjemmekontoret. Målet med selvledelse er å øke effektivitet i det daglige og å opprettholde -  eller øke -  trivsel i eget liv.

Dette temaet er alltid viktig, men mange opplever at det er ekstra viktig i dagens usikre situasjon, der mange jobber fra hjemmekontor med mindre støtte av etablerte jobbrutiner. Kontakten med egne medarbeidere og kollegastøtte blir annerledes, og arbeidsmåten påvirkes. I starten var det en slags «unntakstilstand», men etter hvert kan det f.eks. være krevende å håndtere skillet mellom jobb og privatliv og etablere og holde fast på gode rutiner. Noen opplever endrede krav og oppgaver, man må lære seg nye ferdigheter og stå trygt i stadige endringer.

I seminaret ser vi på teknikker for å styrke effektivitet, mestring og mening i arbeidshverdagen.

En kvinne og to menn i en livlig samtale
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Formål

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne:

  • Øke personlig effektivitet på jobben og styrke egen arbeidsglede
  • Bruke atferds-strategier og kognitive strategier i det daglige
  • Prioritere mellom viktige arbeidsoppgaver på en enda bedre måte
  • Holde tak i egen trivsel og motivasjon.

Innhold

I løpet av kursdagen vil vi jobbe med følgende tema:

  • Travelhet i en digital hverdag
  • Motivasjon i praksis – hvordan få tilfredsstilt egne psykologiske behov?
  • Atferds strategier for å styrke egen effektivitet og trivsel
  • Kognitive strategier for å styrke egen effektivitet og trivsel
  • Refleksjonsoppgaver og diskusjoner for å trene på strategiene

Målgruppe

Alle ledere og medarbeidere som ønsker å få verktøy til å håndtere en travel hverdag på en enda bedre måte.

Varighet

En dag, 27. oktober 2020, kl 0900-1500.

Kursavgift

Kr 1000,- per deltaker

Mulig antall deltakere

12

Kursleder

Kjersti Hatlevoll, Agenda Kaupang

Påmelding

Kurset er fulltegnet.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall, kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Publisert 6. aug. 2020 14:34 - Sist endret 25. sep. 2020 12:35