Kurs for styremedlemmer i fakultets- og instituttstyrer

Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.

Tomme kontorstoler satt opp i en ring

Illustrasjonsbilde: colourbox.no

Innhold

Formålet med kurset er å styrke styremedlemmet i utførelsen av sitt verv.

Styreopplæringen vil fokusere på følgende:

  • Avklare rollene "eier"/styre/ledelse/administrasjonen
  • Tydeliggjøre styrets mandat og ansvar
  • Tydeliggjøre styremedlemmets ansvar og rolle, kommunikasjon og samhandling
  • Styrke den enkelte i å muliggjøre styret som en læringsarena
  • Styrke den enkelte i hvordan styret kan være et kompetent beslutningsorgan
  • Hvordan øke styremedlemmets bidrag til styrets arbeid

Målgruppe

Styremedlemmer

Varighet

En dag, 14. april 2021, kl 09.00-13.00

Kursavgift

Kr 500,- pr deltaker

Kursavgift faktureres og dekkes av deltagers enhet. For studenter er kurset gratis.

Kursleder

Organisasjonspsykolog Kari Jørstad, Agenda Kaupang.

Påmelding

Meld deg på kurset

På grunn av få påmeldinger til kurset 14. april, utsettes dette.
Dersom du har anledning, og ønsker å delta på samme kurs 9. april: send oss en epost til ap-kurs@admin.uio.no

Ta kontakt ved spørsmål

Send epost til: ap-kurs@admin.uio.no

Publisert 17. mars 2021 16:00 - Sist endret 31. mars 2021 13:38