Den vanskelige samtalen

På dette kurset får du tips og råd som leder om hvordan du kan håndtere vanskelige samtaler på en god måte, også i digitale flater. Kurset vil ta for seg forberedelser, gjennomføring og oppfølging av samtalen.

Kurset i Den vanskelige samtalen egner seg godt i kombinasjon med kurset Konflikthåndtering som gjennomføres 3.11.2021.

OBS: hvorvidt det blir mulig å gjennomføre kurset fysisk vil avklares ca 1. uke før kursgjennomføring, da med utgangspunkt i aktuelle smittevern-hensyn.

Illustrasjonsbilde: colorbox.com

Formål

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne:

 • Få økt trygghet og være bedre i stand til å kunne ta tak i og gjennomføre krevende samtaler
 • Planlegge en ryddig, fokusert og målrettet samtale
 • Kunne avgjøre hva som er gode veivalg videre
 • Sikre at saker håndteres i tråd med regelverket og UiOs prosedyrer

Innhold

Temaer som vil bli omhandlet er:

 • Gode forberedelser og en plan for gjennomføring
 • Realistiske forventninger og riktig grad av ansvarlighet
 • Hvordan presentere og snakke om krevende temaer?
 • Hvordan håndtere stress og reaksjoner?
 • Hvordan gjennomføre samtalene på en åpen, men fokusert måte
 • Oppsummeringer og konklusjon
 • Viktigheten av oppfølging

Målgruppe

Ledere med personalansvar

Varighet

En dag, 19.  oktober 2021, kl 09.00 - 14.00

Kursavgift

Kr 1.000,- pr deltaker

Kursavgift faktureres og dekkes av deltagers enhet. 

Mulig antall deltakere

12

Kursleder

Magne Vik, Moment

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist: 14. oktober 2021

Informasjon

Ved spørsmål, kontakt arrangør: ap-kurs@admin.uio.no

Publisert 1. sep. 2021 18:04 - Sist endret 4. okt. 2021 13:54