Egenlæringstilbud innen økonomi, innkjøp og lønn

Roller

Se hvilke arbeidsoppgaver typisk inngår i de enkelte rollene:

  1. BDM
  2. Bilags-/regnskapskonsulent
  3. Innkjøper
  1. Prosjektcontroller
  2. Rekvirent
  1. Økonomicontroller
  2. Økonomileder

Opplever du visningsproblemer ved bruk av egenlæringsfiler?

IE er utgående ved UiO. UiO støtter nå nettleserne Microsoft Edge (og helst nye Chromium-baserte Edge), Firefox og Google Chrome. Alle disse har støtte for Flash innebygget, men den er deaktivert og må skrus på i innstillingene. Adobes veiledning for Flash skal gi tilstrekkelig hjelp.

Hvis du får problemer - kontakt: ads-kurs@admin.uio.no

Mer om innstillinger for bedre visning

En Flash-fil er et lite program, ofte en animasjon, et spill eller en avspiller som laster ned og samtidig viser en video- eller lydsnutt. Flash-filene har filendelesen .swf. Støtten for Flash er på vei ut, all støtte for Flash opphører desember 2020.

Det finnes ikke lenger noen plugin for Flash i Software Center. Med innføringen av Windows 10 skal vi heller ikke bruke Internet Explorer. IE er der kun for bakoverkompatibilitet mot (svært) gamle websider med spesielle behov, for øyeblikket kun Esak (ePhorte).

Nettlesere UiO støtter nå er Microsoft Edge (og helst nye Chromium-baserte Edge), Firefox og Google Chrome.  Alle disse har støtte for Flash innebygget, men den er deaktivert og må skrus på i innstillingene. Adobes veiledning for Flash skal gi tilstrekkelig hjelp.

I nye Edge kan man for eksempel gå til: Innstillinger – Site permissions - Adobe Flash (edge://settings/content/flash) .. og skru på Flash. Da vil brukeren bli spurt på hver site om de vil bruke Flash.

Egenlæringstilbud

Tema Rolle Kurs Nivå
Generelt 1 Introduksjonskurs for BDM Introduksjon
Generelt 6 Introduksjonskurs for økonomicontroller Introduksjon
Innkjøp 1-7 Bestillingssystemet: Innføring i de vanligste funksjonene (e-læring 1 time) Introduksjon
Innkjøp 3 Bestillingssystemet for innkjøper Grunnkurs
Innkjøp 5 Bestillingssystemet for rekvirent Grunnkurs
Regnskap 1 Elektronisk fakturabehandling for godkjenner (e-læring 2') Grunnkurs
Regnskap 2 Elektronisk fakturabehandling for attestant (e-læring 4') Grunnkurs
Regnskap 1, 2 Elektronisk fakturabehandling: Nyttige funksjoner (e-læring 12') Grunnkurs
Regnskap 2 Elektronisk fakturabehandling: Manuell match ved avvik (e-læring 5') Grunnkurs
Regnskap 2 Elektronisk fakturabehandling: Aktivering og utstyrsregistrering (e-læring 5') Grunnkurs
Regnskap 2 eOmpostering (e-læring ca. 1 time) Grunnkurs
Økonomistyring 6 Overføring av data fra Buddy til Kuben (e-læring 2'50'') Grunnkurs