Egenlæringstilbud innen økonomi, innkjøp og lønn

Roller

Se hvilke arbeidsoppgaver typisk inngår i de enkelte rollene:

 1. BDM
 2. Bilags-/regnskapskonsulent
 3. Innkjøper
 1. Prosjektcontroller
 2. Rekvirent
 1. Økonomicontroller
 2. Økonomileder

Opplever du visningsproblemer ved bruk av egenlæringsfiler?

Noen egenlæringer blir vist i filformatet SWF (Small Web Format). Dersom du får visningsproblemer, bruk nettleseren Chrome og programmet Adobe Flash Player. Hvis du ønsker å bruke Internet Explorer som nettleser, installer Flash Player Active X (på Windows-maskin):

 1. Lukk Internet Explorer.
 2. Gå inn på Startmenyen og søk etter Software Center.
 3. I vinduet for Software Center søker du etter Flash Player Active X.
 4. Klikk på Flash Player Active X og velg Installer.
 5. Når programvaren er på plass, start Internet Explorer og velg aktuell egenlæring. Ved spørsmål om program, velg VLC.

Dersom du ikke får kjørt pdf-filene, gjenta punkt 2-5, men installer Adobe Reader XI. Hvis ikke noe av dette hjelper, kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Egenlæringstilbud

Tema Rolle Kurs Nivå
Generelt 1 Introduksjonskurs for BDM Introduksjon
Generelt 6 Introduksjonskurs for økonomicontroller Introduksjon
Innkjøp 1-7 Bestillingssystemet: Innføring i de vanligste funksjonene (e-læring 1 time) Introduksjon
Innkjøp 3 Bestillingssystemet for innkjøper Grunnkurs
Innkjøp 5 Bestillingssystemet for rekvirent Grunnkurs
Regnskap 1 Elektronisk fakturabehandling for godkjenner (e-læring 2') Grunnkurs
Regnskap 2 Elektronisk fakturabehandling for attestant (e-læring 4') Grunnkurs
Regnskap 1, 2 Elektronisk fakturabehandling: Nyttige funksjoner (e-læring 12') Grunnkurs
Regnskap 2 Elektronisk fakturabehandling: Manuell match ved avvik (e-læring 5') Grunnkurs
Regnskap 2 Elektronisk fakturabehandling: Aktivering og utstyrsregistrering (e-læring 5') Grunnkurs
Regnskap 2 eOmpostering (e-læring ca. 1 time) Grunnkurs
Økonomistyring 6 Overføring av data fra Buddy til Kuben (e-læring 2'50'') Grunnkurs