Bestillingssystemet: Innføring i de vanligste funksjonene

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Alle roller innen økonomi og innkjøp

Nivå: Introduksjon

Type: Egenlæring

Formål

Kurset gir deg en innføring i de vanligste prosessene i Bestillingssystemet.

Merk:

 • BDM anbefales å ta dette introduksjonskurset, men det stilles ikke som krav for å få brukertilgang til Bestillingssystemet.
 • Innkjøper og rekvirent ta både dette introduksjonskurset og grunnkurset i Bestillingssystemet for sin rolle for å få brukertilgang til Bestillingssystemet. Gunnkurset i Bestillingssystemet for innkjøper og rekvirent tilbys som klasseromsundervisning og egenlæring, se oversikt over opplæringstilbud.

Innhold

 • Bruke handlekurv og lage kataloganmodning
 • Lage fritekstanmodning
 • Lage punchout-anmodning (ekstern katalog)
 • Kontrollere anmodning
 • Godkjenne anmodning
 • Lage plan
 • Godkjenne plan
 • Varemottak
 • Rapporter
 • Innkjøpsverktøy (for innkjøper)

Leseveiledning

 • Kurset tilbys som egenlæring og varer rundt 1 time.
 • Når du starter e-læringen, kommer du til en hovedside. Her klikker du på ønsket tema i venstrekolonnen. Innenfor det valgte temaet navigerer du ved hjelp av knappene som du finner på hver side.
 • Er du BDM, velg tema Godkjenne anmodning og Godkjenne plan.

Start egenlæring

 • Beklager, egenlæring er ute av drift og til reparasjon - pt 030620

Opplever du visningsproblemer?

Publisert 17. juni 2014 16:18 - Sist endret 3. juni 2020 15:31