Introduksjonskurs for BDM

Tema: Generelt

Målgruppe: BDM

Nivå: Introduksjon

Type: Egenlæring

Formål

 1. Gi kjennskap til hvilke oppgaver og ansvar som tilligger BDM innenfor tilsettinger, anskaffelser, utgifter og dokumentkrav
 2. Gi kjennskap til hvilke systemer som understøtter de nevnte områdene
 3. Orientere om aktuelle lover, regler, retningslinjer og rutiner innen lønn, faktura, anskaffelser og arkiv

Innhold

 1. Gjeldende regelverk, praktisk informasjon om system, kontostreng, merverdiavgift og lignende
 2. BDMs oppgaver og ansvar innenfor:
  2.1. Arkiv
  2.2. Lønn
  2.3. Anskaffelser
  2.4. Faktura

Leseveiledning

 • Hele presentasjonen tar ca. 20 minutter.
 • Mange av foilene har henvisning til nettsider med mer informasjon eller kontaktinformasjon om det aktuelle tema. Disse er merket med dette symbolet:

Start egenlæring (pdf)

Publisert 14. mars 2019 08:30 - Sist endret 14. mars 2019 08:39