Egenopplæring for saksbehandlere i Kundemodulen AR

Velkommen til egenopplæring!

Målet med e-læringen er at du som ny saksbehandler skal kunne opprette utgående fakturaer og kreditnotaer, og ha relevant kjennskap til utførelsen av et gyldig salgsdokument.

Vi har i første omgang laget e-læring for opprettelse av utgående faktura og opprettelse av kreditnota. E-læringene erstatter tidligere «en til en» kurs, men vi vil arrangere arbeidsstuer ved behov.

Etter fullførte e-læringer send en bekreftelse til utg-faktura@admin.uio.no om at e-læringene er gjennomført, og at du ønsker å opprettes som ny saksbehandler i Kundemodulen AR. Merk at du må ha tilgang til OA før du kan bli opprettet som saksbehandler. Tilgang kan søkes fra søknadsskjema for OA brukertilgang (nettskjema.no).
 

Relevant informasjon

Viktig informasjon sees på nettsidene til utgående fakturabehandling. Feltet 'Temaer på websiden' viser grunnleggende informasjon om opprettelse av et salgsdokument. Vi har også inkludert nyttige tips i e-læringen.

Vesentlig informasjon om et salgsdokument

All utfakturering skal ha dokumentasjon som viser grunnlaget for inntektsføringen.

Jf. Lov om bokføring § 4 (6). "Dokumentasjon av bokførte opplysninger: Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse." Med dette menes avtale/kontrakt eller annen skriftlig dokumentasjon som godtgjør artskontovalg og dermed den merverdiavgiftsbehandling inntekten gis. For utfakturering til finansiør på prosjekt anses kravet oppfylt i prosjektdokumentasjonen. For utfakturering mot basis må slik dokumentasjon angis særskilt. Dette bør gjøres som vedlegg til faktura i OA. Merk at kun filformatene pdf og tif vil følge med fakturaen ved utsendelse. Andre filformater, f.eks. doc., vil kun bli liggende som vedlegg til bokføringen i OA.

Det er enhetene som er ansvarlig for å fremlegge alle data tilknyttet inntekter og rettigheter - som medfører fakturering, inntektsføring, innkreving og kontroll. Seksjon for regnskap har ansvaret for å forestå utkjøring av faktura og etterfølgende innkreving. Dersom prosessen skal endres eller sluttføres mens den pågår (f.eks. ved kreditering eller annen retting), er det enhetenes ansvar å utføre og informere om dette umiddelbart.

Ved spørsmål, vennligst kontakt: utg-faktura@admin.uio.no

Publisert 8. sep. 2015 11:06 - Sist endret 9. okt. 2015 18:04