Introduksjonskurs for økonomicontroller

Tema: Generelt

Målgruppe: Økonomicontroller

Nivå: Introduksjon

Type: Egenlæring

Formål

 • Gi deg som ny økonomicontroller en introduksjon til økonomi- og innkjøpsområdet ved UiO slik at du kan utføre din rolle på best mulig måte.
 • Forberede deg til å ta flere kurs i fagområder som er relevante for din rolle, se samlet oversikt. Merk: Det forventes at dette introduksjonskurset er gjennomgått i sin helhet før du deltar på påfølgende kurs.

Innhold

 1. Innledning (pdf)
 2. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistrying ved UiO (pdf)
 3. Delemne 2: Økonomistyring i praksis (pdf)
 4. Delemne 3: UiOs nettside (pdf)
 5. Systemoversikt (pdf)

Leseveiledning

 • Delemnene har ulik lengde og detaljgrad.
 • Vi anbefaler at du setter av god tid til å gå gjennom foilsettet.
 • Du behøver ikke å lese alle delemnene samlet, men kan fordele det utover en periode.
 • En oversikt over relevante systemer (pdf) er tilgjengelig sammen med delemnene.
 • I teksten har vi inkludert tips om nettsider og lignende for mer informasjon om emnet. Disse er merket med dette ikonet:
   

Start egenlæring (pdf)

Publisert 8. juni 2014 15:47 - Sist endret 13. apr. 2016 10:05