Hentekurs innen økonomi, innkjøp og lønn

 Vi kommer til dere og holder skreddersydde kurs innenfor våre fagområder!

Hva bidrar vi med?

Hva må kursbestiller bidra med?

  • Fagkompetanse med utgangspunkt i våre kursemner
  • Særskilt fokus på områder basert på enhetens behov og problemstillinger
  • Ulike opplæringsformer som f.eks. rene kurs, samtaler om interne utfordringer, arbeidsstue eller deltagelse/tilstedeværelse på interne møter/seminarer
  • Tidspunkt for gjennomføring tilpasset enhetens behov så langt det er mulig
  • Samle en gruppe deltakerne som kurset er relevant for, også fra ulike enheter
  • Være ansvarlig for de praktiske oppgavene som egnet kurslokale, pc, deltakerinformasjon og eventuell bevertning

Spørsmål?

Kontakt ads-kurs@admin.uio.no.