Kursemner innen innkjøp

Kurset tar for seg grunnleggende innføring i lover og regler på anskaffelsesområdet, rammeavtaler generelt og UiOs rammeavtaler spesielt og BDMs rolle i anskaffelsesprosessen.