Videregående kurs i bestillingssystemet med fokus på effektiv bruk

Kurset gir innføring i en smartere bruk av bestillingssystemet, ulike bestillingstyper og hvordan du kan øke sporbarheten og kvaliteten på bestillingene dine.

Målgruppe

Kurset er ment for ansatte med god erfaring i rollen innkjøper og rekvirent i bestillingssystemet, eller som har attestantrolle i fakturahåndteringssystemet.

Innhold

 • Gjenbruk og kopiering av gamle anmodninger
 • Bruk av katalog og tips ved søking
 • Opprettelse og bruk av leverandører
 • Sikre sporbarhet og knytte kontrakt til anmodning
 • Leveringsadresser
 • Estimering av pris
 • Fakturabehandlerkode
 • Kostnadssplitt
 • Opprettelse av ulike typer bestilling som for eksempel abonnement
 • Bestilling som legges inn etter at bestillingen er utført
 • Miks av fritekst og katalog i og utenfor plan

Varighet

2 timer

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for innkjøp

Publisert 16. mars 2016 11:44 - Sist endret 11. mai 2016 14:18