Videregående kurs i bestillingssystemet med fokus på sammenhengen bestilling og faktura

Kurset gir en videregående kjennskap til bestillingssystemet for rollene innkjøper og rekvirent.

Målgruppe

Kurset er ment for ansatte med god erfaring i rollen innkjøper og rekvirent i bestillingssystemet, eller som har attestantrolle i fakturahåndteringssystemet.

Innhold

  • Moms (%) og fradrag/tillegg for moms (MVA-koder)
  • Anleggs- og utstyrsregistrering
  • Forskjellen på investering og driftskjøp
  • Varemottak og hvordan dette påvirker fakturabehandlingen
  • Hvordan man manuelt matcher faktura mot bestilling (fullt og delvis mottak)
  • Informasjon om mail og påminnelser som den enkelte bruker får i forbindelse med oppgaver som skal utføres fungerer
  • Rapporter
  • Webrapporter

Varighet

2 timer

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for innkjøp

Publisert 16. mars 2016 12:05 - Sist endret 11. mai 2016 14:18