Arbeidsstue på innkjøpsområdet

Kursdeltakerne får avklaringer knyttet til problemstillinger de har innenfor innkjøpsområdet og bestillingssystemet.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte med oppgaver innenfor innkjøpsområdet.

Innhold

Kursinnhold lages etter innspill fra kursbestiller.

Varighet

1-2 timer avhengig av mengden tema som ønskes tatt opp.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for innkjøp

Publisert 16. mars 2016 11:54 - Sist endret 18. feb. 2021 22:05