Grunnkurs for BDM i innkjøp

Kurset tar for seg grunnleggende innføring i lover og regler på anskaffelsesområdet, rammeavtaler generelt og UiOs rammeavtaler spesielt og BDMs rolle i anskaffelsesprosessen.

Målgruppe

Personer med budsjettdisponeringsmyndighet

Innhold

  • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
  • Ledelsens ansvar
  • Rammeavtaler
  • Klassiske feil i anskaffelsesprosessen
  • Dokumentasjons- og arkiveringskrav
  • BDMs rolle i anskaffelsesprosessen og i bestillingssystemet

Varighet

1,5 timer

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for innkjøp

Publisert 16. mars 2016 11:47 - Sist endret 11. mai 2016 14:16