Kurs for ansatte med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Kurset gir innføring i oppgaver og ansvar for ansatte som har fått tildelt budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Målgruppe

Ansatte med tildelt budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Innhold

  • Generell introduksjon om UiO og utøvelse av BDM-rollen
  • Overordnet om lov, regelverk og interne retningslinjer
  • Virksomhets- og økonomistyring
  • Behov til betalingsprosessen
  • Prosjektstyring
  • Lønnsområdet

Varighet

Etter avtale. Vi tilpasser innholdet i kurset i samråd med din enhet.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Avdeling for administrativ støtte (ADS)

Publisert 5. apr. 2016 10:26 - Sist endret 17. des. 2018 10:03