Prosjektøkonomistyring for eksternt finansierte prosjekter

Kurset gir deltakerne forståelse av rammeverk og økonomi knyttet til ekstern finansiert virksomhet, både på enkeltprosjektnivå og porteføljestyring.

Målgruppe

Prosjektcontroller, prosjektøkonomer, forskningskonsulenter, økonomicontroller, prosjektledere, ansatte med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og øvrige med oppgaver knyttet til eksternt finansierte prosjekter

Innhold

 • Hva er rammeverket vårt?
  • BOA-reglementet
  • Minimumstandard for prosjektstyring ved UiO (søknad, oppstart, gjennomføring og avslutning)
  • Kategorisering (oppdrag/bidrag)
  • PEDAT/TDI, leiested
 • Gjennomgang av de viktigste begrepene innen prosjektstyring
 • Søknadsbudsjettering
 • Hvordan påvirker prosjektstyringen basis?
 • Økonomisk risiko/lokal policy
  • Valuta, permisjoner, forsinkelser, kostnadsoverskridelser
 • Dokumentasjonskrav
 • Prosjektbudsjettering i Buddy
 • Regnskapsføring: frikjøp, indirekte kostnader, egenandel, inntekter, kostnader
 • Rollebaserte rapporter
 • Prognoser og rebudsjettering
 • Prosjektavslutning

Varighet

Etter avtale. Vi tilpasser innholdet i kurset i samråd med din enhet.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Avdeling for administrativ støtte (ADS)

Publisert 15. mars 2016 14:13 - Sist endret 11. mai 2016 14:24