Kursemner innen regnskap

Alle enheter på UiO skal utføre og dokumentere lokale regnskapskontroller, som beskrevet i det lokale kontrollprogrammet. Kontrollene utføres på enhetene, og resultatet av dem rapporteres til Seksjon for regnskap 10 ganger per år. 

Enhetene har ansvar for utarbeidelse og validering av hovedboksbilag, herunder omposteringsbilag, frikjøpsbilag, internhandelsbilag, bankbilag og bevilgningsbilag. Disse utarbeides i eOmposteringsløsningen.

For at universitetet skal kunne ivareta sine forpliktelser vedrørende merverdiavgift er vi avhengig av kompetente medarbeidere i flere ledd. Seksjon for regnskap tilbyr tilrettelagte kurs tilpasset den enkelte enhets behov.