eOmpostering

Kurset tar for seg den elektroniske løsningen for føring av hovedboksbilag.

Målgruppe

Økonomikonsulenter/attestanter i Basware IP som jobber med føring av hovedboksbilag

Innhold

  • Hva er eOmpostering?
  • Hvordan brukes malene?
  • Håndtering av hovedboksbilag i Basware IP
  • Rapporter

Varighet

1,5 timer. Alle deltakere må ha tilgang til PC og må søke om korrekte tilganger i forkant.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for regnskap

Publisert 5. apr. 2016 12:48 - Sist endret 11. mai 2016 14:21