Kontrollprogram

Alle enheter på UiO skal utføre og dokumentere lokale regnskapskontroller, som beskrevet i det lokale kontrollprogrammet. Kontrollene utføres på enhetene, og resultatet av dem rapporteres til Seksjon for regnskap 10 ganger per år. 

Kontrollprogrammets formål

Kontrollprogrammet skal:

  • verifisere kvaliteten på regnskapet
  • danne grunnlag for identifikasjon av konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller
  • bidra til forbedring av de administrative rutiner ved den enkelte enhet

For mer detaljer, se en nærmere beskrivelse av kontrollprogrammet.

Målgruppe

Alle ansatte som skal gjennomføre lokalt kontrollprogram på sin enhet

Innhold

  • Formål med kontrollprogrammet
  • Gjennomgang av de enkelte kontrollene
  • Krav til kontrolldokumentasjon
  • Avviksoppfølging etter at feil er avdekket i kontrollene
  • Planlegging og gjennomføring av kontroller på enhet

Kurset kan tilpasses de mest aktuelle problemstillingene på din enhet. I tillegg er det ønskelig at kursdeltakerne tar opp konkrete saker for løsning i plenum.

Varighet

Som regel 3 timer; kan utvides eller kortes ned etter behov.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for regnskap

Publisert 5. apr. 2016 12:45 - Sist endret 20. nov. 2017 11:21