Krav til hovedboksbilag

Enhetene har ansvar for utarbeidelse og validering av hovedboksbilag, herunder omposteringsbilag, frikjøpsbilag, internhandelsbilag, bankbilag og bevilgningsbilag. Disse utarbeides i eOmposteringsløsningen.

Målgruppe

Alle ansatte som skal utarbeide hovedboksbilag

Innhold

  • Gå gjennom rutiner for opplasting i eOmposteringsløsningen
  • Gå gjennom de ulike bilagskategoriene
  • Orientere om dokumentasjonskrav og transaksjonskvalitet

Kurset kan tilpasses de mest aktuelle problemstillingene på din enhet. I tillegg er det ønskelig at kursdeltakerne tar opp konkrete saker for løsning i plenum.

Varighet

Som regel 2 timer; kan utvides eller kortes ned etter behov.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for regnskap

Publisert 5. apr. 2016 12:41 - Sist endret 7. mars 2018 12:17