Merverdiavgift

For at universitetet skal kunne ivareta sine forpliktelser vedrørende merverdiavgift er vi avhengig av kompetente medarbeidere i flere ledd. Seksjon for regnskap tilbyr tilrettelagte kurs tilpasset den enkelte enhets behov.

Målgruppe

Ansatte som har befatning med merverdiavgift, for eksempel:

 • Økonomimedarbeidere
 • Innkjøpere
 • Prosjektøkonomer
 • Prosjektledere
 • Kontorledere

Innhold

Generelt om regelverket, eller mer spisset inn mot et konkret tema eller område, for eksempel:

 • Prosjektøkonomi
 • Utfakturering
 • Anskaffelser
 • Konferanser
 • Import av varer fra utlandet (innførsel)
 • MVA-kodebruk.

Varighet

1-3 timer etter behov.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

Ved behov for utdypende informasjon - kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for regnskap

Publisert 12. nov. 2018 14:08 - Sist endret 20. nov. 2018 14:54