Periodeavslutning

UiO gjennomfører en fullstendig periodelukking hver tertial. Dette skal gi UiO et korrekt periodisert regnskap som vil være grunnlag for videre analyse av den økonomiske situasjonen. Se rutiner og retningslinjer for periodelukking.

Målgruppe

Alle ansatte som skal arbeider med regnskap og økonomi

Innhold

  • Hva er enhetenes rolle i periodeavslutningen?
  • Hvordan planlegge gjennomføringen av periodeavslutningen din enhet?
  • Gjennomføring av kontroller og retting av feil
  • Hvordan utarbeide kostnads- og inntektsperiodiseringer?
  • Hvordan verdsette varelager?
  • Hvordan vurdere risiko tap på fordringer?
  • Krav til dokumentasjon av egne vurderinger

Kurset kan tilpasses de mest aktuelle problemstillingene på din enhet. I tillegg er det ønskelig at kursdeltakerne tar opp konkrete saker for løsning i plenum.

Varighet

Som regel 3 timer; kan utvides eller kortes ned etter behov.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for regnskap

Publisert 5. apr. 2016 12:33 - Sist endret 15. mars 2018 15:33