Regnskapsprinsipper, kontostreng og kontering

Deltakerne skal få oversikt over regelverket og regnskapsprinsippene som ligger til grunn for all regnskapsføring på UiO. De skal få en forståelse for UiOs kontostrengsegmenter, med mest vekt på gjennomgang av artskonto.

Målgruppe

Alle ansatte som skal arbeide med regnskap og regnskapsføring.

Innhold

  • Hvorfor fører vi regnskap?
  • Lover, retningslinjer og statlige regnskapsstandarder
  • Hva er forskjellen på balanse og resultat?
  • Hva er forskjellen på et periodisert regnskap og et kontantregnskap?
  • Hva bruker man informasjonen fra et periodisert regnskap til?
  • Hvordan er UiOs artskontoplan oppbygd?
  • Hvordan velge riktig kontoart?
  • Gjennomgang av øvrige kontostrengsegmenter (koststed, prosjekt, tiltak, motpart)
  • Kort om kryssvalideringsregler og formålet med dem

Varighet

Som regel 3 timer; kan utvides eller kortes ned etter behov.

Kursavgift

Kurset tilbys gratis.

Bestilling

Sett deg inn i vilkår for hentekurs.

Send kursforespørsel

Kontakt

For avklaringer og ved behov for utdypende informasjon - kontakt: ads-kurs@admin.uio.no.

Arrangør

Seksjon for regnskap

Publisert 5. apr. 2016 12:24 - Sist endret 4. sep. 2018 14:42