Opplæringstilbud innen økonomi, innkjøp og lønn

Opplæringstilbudet innen økonomi, innkjøp og lønn er rolletilpasset og gis i ulike former. Her får du en samlet oversikt over tilbudet.

Spørsmål? Kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Se ellers: Kommende kurs

Roller

Rollebegrepene er ikke standardisert på tvers av enhetene ved UiO. Derfor kan kurs som er myntet på andre roller enn din likevel være aktuelle for deg. Les hvilke arbeidsoppgaver som typisk inngår i de enkelte rollene slik de forstås her:
  1. BDM
  2. Bilags-/regnskapskonsulent
  3. Innkjøper
  1. Prosjektcontroller
  2. Rekvirent
  1. Økonomicontroller
  2. Økonomileder

Tilbud

Oversikten kan sorteres. Klikk på Tema, Rolle, Type, Kurs eller Nivå. Hold Shift-tasten nede hvis du vil sortere etter flere kriterier.
Der kurstittelen mangler opplenking, er det foreløpig ikke satt opp neste kurs.
Tema Rolle Type Kurs
Generelt 1 Egenlæring Introduksjonskurs for BDM
Generelt 2,3,5 Hentekurs Attestantrollen
Generelt 2,3,5 Klasserom Attestantrollen - grunnleggende kurs
Generelt 1 Klasserom Grunnkurs for BDM
Generelt 6 Egenlæring Introduksjonskurs for økonomicontroller
Innkjøp Alle Egenlæring Bestillingssystemet: Innføring i de vanligste funksjonene (e-læring 1 time)
Innkjøp 3 Klasserom Bestillingssystemet for innkjøper
Innkjøp 3 Egenlæring Bestillingssystemet for innkjøper
Innkjøp 3 Hentekurs Bestillingssystemet for innkjøper
Innkjøp 5 Klasserom Bestillingssystemet for rekvirent
Innkjøp 5 Egenlæring Bestillingssystemet for rekvirent
Innkjøp 5 Hentekurs Bestillingssystemet for rekvirent
Innkjøp 1 Hentekurs Grunnkurs for BDM i innkjøp
Innkjøp 3, 5 Klasserom Bestillingssystemet: Sammenhengen mellom bestilling og faktura
Innkjøp 3, 5 Hentekurs Bestillingssystemet: Sammenhengen mellom bestilling og faktura
Innkjøp 3, 5 Klasserom Bestillingssystemet: Effektiv bruk
Innkjøp 3, 5 Hentekurs Bestillingssystemet: Effektiv bruk
Innkjøp 3, 5 Hentekurs Arbeidsstue: Innkjøpsområdet
Innkjøp 3, 4, 5, 6 Hentekurs Rapporter i bestillingssystemet og webrapporter
Refusjon Alle Klasserom Registrering av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i HR-portalen
Refusjon Alle Hentekurs Registrering av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i HR-portalen
Refusjon 2 Hentekurs Attestering av reiseregninger og utgiftsrefusjoner
Prosjekt 6, 7 Klasserom Prosjektstyring for økonomicontroller
Prosjekt 1 Klasserom Prosjektstyring for BDM
Prosjekt 4 Klasserom Prosjektøkonomistyring 1: Rammeverk og retningslinjer
Prosjekt 4 Klasserom Prosjektøkonomistyring 2: TDI-modell, søknadsbudsjettering og prosjektoppstart
Prosjekt 4 Klasserom Prosjektøkonomistyring 3: Regnskapsføring, rapportering og prognose
Regnskap 2 Hentekurs Regnskapsprinsipper, kontostreng og kontering
Regnskap 2 Hentekurs Aktivering eller kostnadsføring og utstyrsregistrering
Regnskap 3, 5 Hentekurs Elektronisk faktura
Regnskap 2 Egenlæring eOmpostering (e-læring ca. 1 time)
Regnskap 2 Hentekurs eOmpostering
Regnskap 2 Hentekurs Kontrollprogram
Regnskap 2 Hentekurs Krav til hovedboksbilag
Regnskap 2 Hentekurs Sentralt fakturamottak: fra mottak til betalingsklar faktura
Regnskap 2 Hentekurs Periodeavslutning
Regnskap 2 Hentekurs Utgående faktura
Regnskap 1 Egenlæring Elektronisk fakturabehandling for godkjenner (e-læring 2')
Regnskap 2 Egenlæring Elektronisk fakturabehandling for attestant (e-læring 4')
Regnskap 1, 2 Egenlæring Elektronisk fakturabehandling: Nyttige funksjoner (e-læring 12')
Regnskap 2 Egenlæring Elektronisk fakturabehandling: Manuell match ved avvik (e-læring 5')
Regnskap 2 Egenlæring Elektronisk fakturabehandling: Aktivering og utstyrsregistrering (e-læring 5')
Regnskap 2 Egenlæring Introduksjonskurs for kundemodulen-AR
Økonomistyring 4, 6 Arbeidsstue Arbeidsstue: Kuben og Buddy
Økonomistyring 6 Egenlæring Overføring av data fra Buddy til Kuben (e-læring 2'50'')
Økonomistyring   Hentekurs Grunnkurs for ansatte med BDM
Økonomistyring   Hentekurs Prosjektøkonomistrying for eksternt finansierte prosjekter
Økonomistyring   Hentekurs Økonomistyring med støttesystemer