AVLYST - Attestantrollen

Målgruppe: Tilsatte som attesterer i de elektroniske systemene ved UiO innenfor lønn, regnskap og innkjøp.

Type: Klasserom

Formål

Kurset skal gi deltakerne økt besvissthet rundt rollen Attestant gjennom regelverksforståelse og skape faglig trygghet i rollen.

 

 

Innhold

Kurset fokuserer på rollen attestant og er ikke en opplæring i bruk av UiOs systemer innenfor lønn, regnskap og innkjøp. I kurset behandles følgende tema:

  • Generelt regelverk for attestantrollen
  • En innføring i attestantens ansvar og myndighet
  • Bruk av UiOs kontostreng
  • Attestasjonsprosesser ved UiO
  • Attestantens viktige rolle ved UiO

Målgruppe

Kurset retter seg først og fremst mot tilsatte som er nye i rollen som attestant. For erfarne attestanter kan kurset fungere som et oppfriskningskurs.

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

  • Påmelding må være godkjent av din enhets økonomileder.
  • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato.
  • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no
  • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på kroner 1000.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 13:17 - Sist endret 1. mars 2020 16:44