Bestillingssystemet - effektiv bruk

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Kurset er ment for ansatte med god erfaring i rollen Innkjøper og rekvirent i bestillingssystemet.

Nivå: Videregående

Type: Klasserom

 

Formål

Kurset gir opplæring til innkjøper eller rekvirent i smartere bruk av bestillingssystemet, ulike bestillingstyper og hvordan du kan øke sporbarheten og kvaliteten på bestillingene dine.

Innhold

Eksempler på temaer som gjennomgås:

 • Avtalekatalog og veiledning
 • Tilbakemelding på UiOs avtaler
 • Stille ordre
 • Leveringsmottaker
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Gjenbruk og kopiering av gamle anmodninger
 • Bruk av katalog og tips ved søking
 • Opprettelse og bruk av leverandører
 • Leveringsadresser
 • Estimering av pris
 • Fakturabehandlerkode
 • Kostnadssplitt
 • Opprettelse av ulike typer bestilling som for eksempel abonnement
 • Bestilling som legges inn etter at bestillingen er utført
 • Miks av fritekst og katalog i og utenfor plan

Krav til forkunnskaper

Du må ha god kjennskap til bestillingssystemet samt være en aktiv bruker av systemet.

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato.
 • Økonomileder må godkjenne deltakelsen før påmelding.
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
 • Kurset er gratis, men forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet et gebyr på 1000 kroner.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 14:13 - Sist endret 17. des. 2019 10:29