Bestillingssystemet for innkjøpere

Målgruppe:  Ansatte med rollen Innkjøper i bestillingssystemet.

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom (PC-stue)

Formål

Kurset gir grunnleggende kjennskap til Bestillingssystemet for rollen innkjøper og de forkunnskaper som kreves for å utøve rollen.

Innhold

Del 1: Nødvendig forkunnskap for rollen Innkjøper

 • Prosessen fra behov til betaling
 • Innkjøpers rolle, oppgaver og ansvar
 • Grunnleggende regler for offentlige anskaffelser
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Henvisning til nettsider med nyttig informasjon

Del 2: Bruk av bestillingssystemet

 • Opprette anmodning (katalog og fritekst)
 • Sende anmodning til godkjenning
 • Sende bestilling
 • Foreta varemottak (attestere)
 • Mikse fritekst og katalog
 • Lage plan
 • Utføre plankjøp
 • Søke etter egne anmodninger
 • Lage rapporter
 • Opprette anmodning mot ekstern katalog
 • Opprette anmodning mot engangsleverandør

Målgruppe

Ansatte med rollen innkjøper i bestillingssystemet.

Krav til forkunnskaper

Du må ha gjennomgått introduksjonskurset Bestillingssystemet: Innføring i de vanligste funksjonene (e-læring 1 time).

Forberedelse

Det kreves innsending av brukerskjema for tilgang til systemet: Fyll ut søknadsskjema  se Veiledning

Antall

12  deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmelding må være godkjent av din økonomileder
 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på kr 1000

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

 

Publisert 16. des. 2019 09:39