AVLYST - Bestillingssystemet for rekvirent

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Rekvirent og andre ansatte med arbeidsoppgaver innenfor kursets tema.

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom (PC-stue)

Formål

Målsettingen med kurset er å gi grunnleggende kjennskap til Bestillingssystemet for rollen Rekvirent og de forkunnskaper som kreves for å utøve rollen.

 

Innhold

Del 1: Nødvendig forkunnskap for rollen Rekvirent

 • Prosessen fra behov til betaling
 • Rekvirentens rolle, oppgaver og ansvar
 • Grunnleggende regler for offentlige anskaffelser
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Henvisning til nettsider med nyttig informasjon

Del 2: Opplæring i bruk av bestillingssystemet

 • Opprette anmodning (katalog og fritekst)
 • Sende anmodning til godkjenning
 • Foreta varemottak (attestere)
 • Utføre plankjøp
 • Søke etter egne anmodninger
 • Lage rapporter
 • Opprette anmodning mot ekstern katalog
 • Opprette anmodning mot engangsleverandør

Målgruppe

Ansatte med rollen rekvirent I bestillingssystemet.

Krav til forkunnskaper

Du må ha gjennomgått introduksjonskurset Bestillingssystemet: Innføring i de vanligste funksjonene (e-læring 1 time).

Forberedelse

Det kreves innsending av brukerskjema for tilgang til systemet: Fyll ut søknadsskjema  se Veiledning

Antall

12 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmelding må være godkjent av din enhets økonomileder
 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på kroner 1000

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 14:05 - Sist endret 24. feb. 2020 08:46