Bestillingssystemet - kontering, varemottak og sammenhengen med fakturabehandling

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Ansatte som har god erfaring i rollen innkjøper og rekvirent i bestillingssystemet, eller som har attestantrolle i fakturahåndteringssystemet.

Nivå: Videregående

Type: Klasserom

 

Formål

Målet med kurset er å gi kjennskap til

bestillingssystemet for brukere på et viderekomment nivå.

Innhold

Eksempler på temaer som gjennomgås:

 • Moms (%) og fradrag/tillegg for moms (MVA-koder)
 • Anleggs- og utstyrsregistrering
 • Forskjellen på investering og driftskjøp
 • Varemottak og hvordan dette påvirker fakturabehandlingen
 • Hvordan man manuelt matcher faktura mot bestilling (fullt og delvis mottak)
 • Informasjon om mail og påminnelser som den enkelte bruker får i forbindelse med oppgaver som skal utføres fungerer
 • Rapporter
 • Webrapporter

Krav til forkunnskaper

Du må ha god kjennskap til bestillingssystemet samt være en aktiv bruker av bestillingssystemet eller fakturasystemet.

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
 • Økonomileder må godkjenne deltakelsen før påmelding.
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på kr 1000.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 14:15 - Sist endret 17. des. 2019 10:30