Kurs for ansatte med budsjetteringsmyndighet (BDM)

Tema: Generelt

Målgruppe: BDM

Type: Klasserom

Formål

Kurset gir en innføring i oppgaver og ansvar for personer som er tildelt budsjettdisponeringsmyndighet. Kurset er obligatorisk og må fullføres innen samme år man har fått tildelt budsjettdisponeringsmyndighet.

Innhold

 1. Generell introduksjon om UiO og BDM rollen
  • Generelt om UiO (tall og fakta)
  • Generelt om BDM rollen: Hva innebærer rollen og hvilket ansvar ligger i det å ha budsjettdisponeringsmyndighet?
  • Delegert BDM: Når er det aktuelt å delegere egen BDM og hvordan gjør man det i praksis?
 2. Overordnet om lover og regler
  • Økonomiregelverket
  • Anskaffelsesregelverket
  • Lønnsområdet
  • UiO interne retningslinjer og policy
 3. Virksomhets- og økonomistyring
  • Årsplan/budsjett
  • Rammestyring
  • Kontostreng
 4. Behov til betalingsprosessen
  • Gjennomgang av prosessen
  • Rammeavtaler og kjøp over kr. 100.000 - lover og regler, rutiner og prosesser
 5. Lønnsområdet 
  • BDM og lønn
  • HR-portalen
  • Fastlønn/reiseregninger

  Målgruppe

  Tilsatte som er tildelt budsjettdisponeringsmyndighet.

  Krav til forkunnskaper

  Det er ingen krav om forhåndskunnskaper, men vi anbefaler å ha lest introduksjonskurs for BDM på forhånd.

  Antall

  15 deltakere

  Påmelding

  Meld deg på kurset

  • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
  • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
  • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på 1000 kroner.

  Informasjon

  Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 12:52 - Sist endret 25. juni 2019 12:52