AVLYST- Attestering av reiseregninger og utgiftsrefusjoner

Målgruppe: Bilags-/regnskapskonsulenter og andre som kontrollerer og attesterer bilag

Nivå: Alle

Type: Klasserom

Innhold

Gjennomgang av de mest brukte regler og retningslinjer for reiseregninger og utgiftsrefusjoner med fokus på hva som blir dekket og hva som må være med av dokumentasjon.

Krav til forkunnskaper

Deltakerene bør ha noe kunnskap om statens reiseregulativ og særavtalene.

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

  • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato.
  • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
  • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet et gebyr på 1000 kroner.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 13:56 - Sist endret 27. mai 2020 12:52