AVLYST - Prosjektøkonomistyring delkurs 2: TDI-modell, søknadsbudsjettering og prosjektoppstart

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Formål

Kurset skal gi det administrative støtteapparatet rundt en prosjektleder kjennskap til det økonomiske rammeverket knyttet til søknadsbudsjettering ved UiO

Innhold

 • TDI og leiested - økonomisk rammeverk for prosjektkostnader
  • Historiske aspekter
 • Begreper
  • Frikjøp
  • Indirekte kostnader - policy for ekstern dekning
  • Leiested
  • Egenandel
  • Nettobidrag - viktig inntektskilde på basis
  • Levetidsprognose
 • Ulike budsjettmaler
 • Totalbudsjettering av kostnadsspesifikke prosjekter
  • Gjennomgang av et konkret NFR prosjekt
 • Rebudsjettering av prosjekter
 • Budsjettering av oppdragsprosjekter
 • Kontrakter

Krav om forhåndskunnskaper

Kjennskap til UiOs retningslinjer og rutiner innen økonomiområdet

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato.
 • Økonomileder må godkjenne deltakelsen før påmelding.
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på 1000 kroner.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no

Publisert 25. juni 2019 13:51 - Sist endret 4. mars 2020 17:48