AVLYST- Prosjektøkonomistyring delkurs 1: Rammeverk og retningslinjer

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Formål

Kurset skal gi det administrative støtteapparatet rundt en prosjektleder en overordnet forståelse for hvilke rammer, retningslinjer og felles beste praksis som ligger til grunn for oppfølging av eksternt finansierte prosjekter ved UiO.

Innhold

Kurset gjennomgår reglement og retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet, UiOs standardpraksis for prosjektøkonomistyring og kategorisering.

 • Boa-reglement fra KD
 • Interne retningslinjer ved UiO
  • Minimumsstandard for prosjektøkonomistyring ved UiO
  • Rutiner
 • Kategorisering
  • Oppdrag
   • Omsetning/gjenytelse
   • Momenter til vurdering av oppdrag
   • Moms/unntak/fritak
   • Krav til budsjettering og regnskapsføring
   • Virksomhetskapital (over-/underskudd)
  • Bidrag
   • Egenfinansiering
   • Krav til budsjettering og regnskapsføring
   • Ubrukte midler ved prosjektslutt

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
 • Økonomileder må godkjenne deltakelsen før påmelding.
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers bil din enhet bli belastet med et gebyr på 1000 kroner.  

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no

Publisert 25. juni 2019 13:48 - Sist endret 4. mars 2020 17:47