AVLYST - Prosjektøkonomistyring delkurs 3: Regnskapsføring, rapportering og prognose

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Formål

Kurset skal gi det administrative støtteapparatet rundt en prosjektleder kjennskap til rammeverk og systemer knyttet til økonomisk oppfølging av eksternt finansierte prosjekter ved UiO.

Innhold

 • Foreslått minimumsstandard og tilhørende rutine for gjennomføringsfasen
 • Innlegging av avtalebudsjett i BUDDY
 • Regnskapsføring
  • Kostnader (Prosjektansatte, fast ansatte, indirekte kostnader, drift etc)
  • Inntekter (eksterne inntekter og egenandel)
 • Rapportering (rollebaserte)
  • Prosjektleder
  • Prosjekteier
  • prosjektkontrolller
 • Prognoser og rebudsjettering.
 • Foreslått minimumsstandard og tilhørende rutine for avslutningsfasen
 • Prosjektavslutning

Krav om forhåndskunnskaper

Kjennskap til UiOs retningslinjer og rutiner innen økonomiområdet

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
 • Økonomileder må godkjenne deltakelsen før påmelding.
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato, ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på 1000 kroner.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no

Publisert 25. juni 2019 13:53 - Sist endret 4. mars 2020 17:49