AVLYST - Kurs for BDM i prosjektøkonomistyring

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: BDM

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Formål

Kurset gir personer med budsjettdisponeringsfullmakt (BDM) en forståelse av eksterntfinansiert virksomhet ved UiO og hvordan den påvirker basis- og totaløkonomien.

Innhold

 • Hva er prosjektstyring? Innføring i prosjektprosessen fra søknad til avslutning.
 • Hva er rammebetingelsene våre?
  • BOA-reglement og interne retningslinjer
  • Minimumsstandard for prosjektstyring ved UiO
  • Oppdrag/bidragsprosjekt (overordnet)
  • PEDAT/TDI, leiested
 • Gjennomgang av de viktigste begrepene innen prosjektstyring:
  • Frikjøp
  • Indirekte kostnader - policy for dekning av indirekte kostnader
  • Leiested
  • Egenandel
  • Nettobidrag - viktig inntektskilde på basis
  • Levetidsprognose
 • Hvordan påvirker prosjektøkonomistyringen basis
 • Økonomisk risiko/Lokale policy

Relevant rapportbruk

Krav til forkunnskaper

Kjennskap til UiOs retningslinjer og rutiner innen økonomiområdet

Antall

15 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

 • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato.
 • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
 • Kurset er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før kursdato ellers vil din enhet bli belastet med et gebyr på 1000 kroner.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 25. juni 2019 13:01 - Sist endret 24. sep. 2019 07:24