Seniorkurs - pensjon og valgmuligheter

Kurset skal bevisstgjøre deltakerne i forhold til egne behov, ressurser og ambisjoner, samt gi mulighet for planlegging og tilrettelegging av videre yrkeskarriere for den som er over 60 år. Det er også mulighet for indviduell pensjonsberegning og pensjonssamtale i løpet av dagen.

 

Få kunnskap og inspirasjon til planlegging av den siste delen av ditt yrkesaktive liv.
Illustrasjonsbilde: colorbox.com

Formål

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for vurdering av muligheter knyttet til fremtidig arbeidssituasjon ved å:

  • bevisstgjøre deltakerne i forhold til egne behov, ambisjoner, ressurser og muligheter som utgangspunkt for planlegging av videre yrkeskarriere
  • klargjøre rammer for tiltak som kan benyttes ved tilrettelegging av den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon
  • gi tilbud om individuell pensjonsberegning og pensjonssamtale

Program

09.00-09.15: Velkommen - innledning ved Avdeling for personalstøtte, informasjon om                                 UiOs seniorpolitiske tiltak.

 

09.15-12-00: Statens Pensjonskasse, SPK, informerer om folketrygd og                                                        tjenestepensjonsordningen i SPK

                     (folketrygdens beregninger, pensjonsreformen med tilhørende regelendringer,                          SPKs beregning av pensjon).

 

12.00-12.45: Lunsj

 

12.45-14.00: Fortsettelse av folketrygd og tjenestepensjonsordningen i SPK

                     (SPKs pensjonstilbud, beregning av tjenestepensjon og samordning mot                                 folketrygden, valgmuligheter, etterlattepensjon, uførpensjon og AFP).

 

14.00-15.00: Privatøkonomiske emner som skatt og lån, ved SPK

                     (hvordan påvirker skatten min pensjonsutbetaling, og hvordan vil skatten                                  påvirke min økonomi i en kombinasjon med jobb og pensjon? I tillegg gis noe                          informajson om boliglånstilbudet i SPK).

 

Pauser legges inn underveis.

 

Samtidig vil alle få tilbud om ca. 20 minutters individuell pensjonssamtale, inkludert individuell pensjonsberegning.

SPK stiller med flere veildere som foretar de individuelle veiledningene. SPK har på forhånd utarbeidet en skriftlig prognose som den enkelte får utlevert i pausen forut for den individuelle veiledningen. Veilederne har med seg egne pc'er med printere slik at de kan justere prognosene dersom det kommer frem nye opplsyninger i samtalen. Deltakerne trenger ikke selv å innhente opplysninger om egen folketrygd og pensjonsrettigheter, det gjør SPK. Tiden i den individuelle veiledningen benyttes til samtale og ikke beregning. Pensjonsprognosene inneholder også en enkel skatteberegning. 

Målgruppe

Ansatte ved UiO som er over eller rundt 60 år.

Varighet

  • En dag, 5. november 2019, kl 09.00-15.00. 

Kursavgift

Kurset dekkes av UiO, men det beregnes kr. 1450 pr individuelle samtale med pensjonsprognose. Dette beløpet vil bli belastet koststedet.

Mulig antall deltakere

80

Kursledere

Stine Børset, Statens pensjonskasse

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist: 18. oktober 2019

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall, kontakt ap-kurs@admin.uio.no.

Publisert 11. juni 2019 13:59 - Sist endret 8. aug. 2019 12:12