AVLYST! UV: Leganto-arbeidsstue

Her får vitenskapelig ansatte ved UV veiledning i bruk av Leganto for å legge inn høstens pensumlister. Fakultetskoordinator bistår underveis. 

Påmelding via nettskjema: https://nettskjema.no/a/leganto-uv 

Spørsmål? Ta kontakt med UVs fakultetskoordinator Ragnhild Gotaas Torvik 

Arrangør: 

Prosjekt digitalt pensumlistesystem 

 

Ny arbeidsstue er satt opp 28. april! 

 

 

Publisert 26. feb. 2020 11:01 - Sist endret 1. apr. 2020 15:58