AVLYST! UV: Leganto-arbeidsstue (NB: nytt tidspunkt, se lenke)

Her får vitenskapelig ansatte ved UV veiledning i bruk av Leganto for å legge inn høstens pensumlister. Fakultetskoordinator bistår underveis. 

NYTT tidspunkt over påske, se: https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/sta/leganto/2020/uv/arbeidsstue-28.04.20.html

---

Påmelding via nettskjema: https://nettskjema.no/a/leganto-uv 

Spørsmål? Ta kontakt med UVs fakultetskoordinator Ragnhild Gotaas Torvik 

Arrangør: 

Prosjekt digitalt pensumlistesystem 

Publisert 26. feb. 2020 11:01 - Sist endret 2. apr. 2020 11:06